Ερευνητικά προγράμματα

research

Greener feed and fuel

feed--fuel

Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων

eksihronismos

Φίλοι αδέσποτων ζώων

pet-friends

Κτηνιατρική υποστήριξη

Η ΕΛΒΙΖ παρέχει κτηνιατρική υποστήριξη στους πελάτες της, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των ζώων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση της υγείας των ζώων και παρέχονται κτηνιατρικές συμβουλές, με κύρια έμφαση στη πρόληψη νοσημάτων. Επιπλέον, διενεργείται ζωοτεχνικός έλεγχος των ζώων, με στόχο την εκτίμηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων και την επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος. Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική υποστήριξη των Κτηνοτρόφων και στη διαρκή ενημέρωσή τους για θέματα που αφορούν την υγεία και τις αποδόσεις των ζώων τους.

Λιποπεριεκτικότητα στο αιγοπρόβειο γάλα

Λιποπεριεκτικότητα στο αιγοπρόβειο γάλα

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Παράγοντες που επηρεάζουν

Παράλληλα με τις ειδικά σχεδιασμένες συμπληρωματικές ζωοτροφές αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής, το γεωτεχνικό τμήμα της ΕΛΒΙΖ παρέχει τεχνικές συμβουλές για τη διατροφή και για την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ένα από τα βασικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγοπρόβειου γάλακτος, που έχει και ιδιαίτερη οικονομική σημασία, είναι η λιποπεριεκτικότητά του. Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος επηρεάζει τις οργανοληπτικές του ιδιότητες (χρώμα, υφή, γεύση και οσμή) και καθορίζει, μαζί με το επίπεδο των πρωτεινών, τη χημική του σύσταση. Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (γενετικούς, διατροφικούς και περιβαλλοντικούς-διαχειριστικούς παράγοντες).

Η λιποπεριεκτικότητα είναι χαρακτηριστικό που επηρεάζεται από το είδος, τη φυλή και το συγκεκριμένο γενετικό υλικό του ζώου. Επειδή λοιπόν η λιποπεριεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που κληρονομείται πρέπει να δίνεται σημασία στην επιλογή αρσενικών ζώων για αναπαραγωγή με βάση τις αποδόσεις των προγόνων τους. Επιπλέον υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ γαλακτοπαραγωγής και λιποπεριεκτικότητας, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα υψηλή γαλακτοπαραγωγή να επηρεάζει αρνητικά τη λιποπεριεκτικότητα.

Η διατροφή είναι ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την λιποπεριεκτικότητα. Πολύ μεγάλη σημασία έχει η προσθήκη χονδροειδών ζωοτροφών στο σιτηρέσιο σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Οι χονδροειδείς τροφές πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να χορηγούνται σε μεγάλα τεμάχια ώστε να προάγουν το μηρυκασμό. Στα πρόβατα έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση μεταξύ λιποπεριεκτικότητας και επιπέδου ινωδών στοιχείων (NDF- neutral detergent fiber) στην τροφή. Στα πρόβατα εξίσου σημαντικό ρόλο στην λιποπεριεκτικότητα έχουν και τα εξισορροπημένα επίπεδα ενέργειας του σιτηρεσίου. Η υπερβολική, όμως, κατανάλωση συμπυκνωμένων ζωοτροφών μπορεί να μειώσει την πρόσληψη των χονδροειδών, να προκαλέσει πτώση του pH της μεγάλης κοιλίας με ενδεχόμενα οξεωτικά φαινόμενα και μείωση της λιποπεριεκτικότητας-(η σωστή κατάρτιση του σιτηρεσίου μπορεί να προφυλάξει το κοπάδι από αυτό το μεταβολικό νόσημα). Επιπλέον, η προσθήκη ζωντανής μαγιάς (Saccharomyces cereviciae) και τα κατάλληλα επίπεδα κυτταρινών στο φύραμα αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος.

Το καλοκαίρι που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται η κατανάλωση τροφής και η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ξηρά ουσία που καταναλώνουν τα ζώα και που αντιστοιχεί στο 4-5% του σωματικού τους βάρους. Όταν τα ζώα βόσκουν στο λειμώνα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση της ξηράς ουσίας που καταναλώνει το ζώο δεδομένου ότι οι λειμώνες-βοσκότοποι έχουν υγρασία που φθάνει ή ξεπερνάει το 80%. Επιπλέον οι πλούσιοι βοσκότοποι μπορεί να έχουν χαμηλά επίπεδα κυτταρινών με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος.

Οι ορθοί ζωοτεχνικοί χειρισμοί, η αποφυγή του στρες κατά το άρμεγμα και η ορθή λειτουργία του αρμεκτικού συστήματος (πίεση-τρόπος λειτουργίας) συμβάλλουν στην καλή υγεία-λειτουργία του μαστού και άρα και στην καλή ποιότητα του γάλακτος . Τέλος παράγοντες που έχουν σχέση με το ίδιο το ζώο όπως η ηλικία, το στάδιο της γαλακτοπαραγωγής και το σωματικό βάρος μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος και την λιποπεριεκτικότητά του.

Η ΕΛΒΙΖ διαθέτει ένα υπερσύγχρονο χημείο στο οποίο γίνονται πλήρεις διαθρεπτικές αναλύσεις τόσο σε πραγματικό χρόνο (με τη συσκευή NIR), όσο και με τις μεθόδους της αναλυτικής χημείας. Με τον τρόπο αυτό μετρώνται οι κυτταρίνες στο φύραμα αλλά και στις χονδροειδείς ζωοτροφές ώστε τα σιτηρέσια των ζώων να είναι πλήρη και ισορροπημένα. Επιπλέον, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και τα τελικά προϊόντα εξετάζονται για αφλατοξίνες ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων ζωοτροφών. Η ΕΛΒΙΖ διαθέτει μια τεχνική ομάδα από ζωοτέχνες και κτηνιάτρους που παρέχουν συμβουλές διατροφής και προτείνουν τις κατάλληλες διατροφικές λύσεις σε κάθε περίπτωση.

Θερμικό στρες σε αγελάδες

Θερμικό στρες σε αγελάδες

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ (HEATSTRESS) ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με υψηλή σχετική υγρασία επηρεάζουν τόσο την υγεία, όσο και τις αποδόσεις των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής είναι  πιο ευαίσθητες από τα άλλα θηλαστικά στο θερμικό στρες λόγω της ικανότητάς τους να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ξηράς ουσίας  παράγοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλη ποσότητα θερμότητας από τις ζυμώσεις στη μεγάλη κοιλία. Επιπλέον και η διαδικασία της γαλακτοπαραγωγής αυξάνει τη θερμοκρασία των αγελάδων.

Σαν συνέπεια της αυξημένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, οι αγελάδες καταναλώνουν μικρότερη ποσότητα τροφής (για να μειωθεί και παραγωγή θερμότητας από τη ζύμωση των τροφών) με αποτέλεσμα να μειώνεται και η γαλακτοπαραγωγή.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι το θερμικό στρες επηρεάζει αρνητικά την αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων και πιο συγκεκριμένα επηρεάζονται αρνητικά η ανάπτυξη και ωρίμανση των ωοθυλακίων, όπως επίσης και η εμβρυική ανάπτυξη και θνησιμότητα.

Εκτός από την καταγραφή της θερμοκρασίας στο στάβλο εξίσου χρήσιμη και σημαντική είναι και η καταγραφή της σχετικής θερμοκρασίας διότι όσο αυξάνει η σχετική υγρασία σε ένα στάβλο τόσο μειώνεται και η θερμοκρασία στην οποία η αγελάδες εμφανίζουν συμπτώματα στρες.

Για την αντιμετώπιση του θερμικού στρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στέγαστρα (για παροχή σκιάς) καθώς και ανεμιστήρες σε συνδυασμό με ψεκασμό νερού στις αγελάδες. Στην παρουσίασή μας θα επικεντρωθούμε στις διατροφικές πρακτικές μείωσης του προβλήματος.

Η μείωση της κατανάλωσης τροφής λόγω του heatstressμπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της περιεκτικότητας της τροφής σε θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες και ενέργεια). Οι χαμηλής ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές παράγουν περισσότερη θερμότητα λόγω των ζυμώσεων στη μεγάλη κοιλία ενώ οι υψηλής ποιότητας χονδροειδείς τροφές ζυμώνονται πιο γρήγορα και προκαλούν μικρότερη παραγωγή θερμότητας.

Αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα του σιτηρεσίου μπορεί να σημαίνει τη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή παραπροϊόντων. Αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα του σιτηρεσίου, χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές και περισσότερα συμπυκνώματα   θα βοηθήσουν το ζώο να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε ενέργεια αν και καταναλώνει μικρότερη ποσότητα ξηράς ουσίας.

Χρειάζεται προσοχή και καλή συνεργασία με τον διατροφολόγο της μονάδας ωστόσο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα δυσπεπτικής οξέωσης ή μετατοπίσεων ήνυστρου.

Η αλλαγή του χρόνου ταΐσματος μπορεί να είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η προσφορά του 60% του θερινού ημερήσιου σιτηρεσίου μεταξύ 8 το απόγευμα και 8 το πρωί μπορεί να βελτιώσει την πρόσληψη τροφής. Οι αγελάδες έχουν την τάση να τρώνε λιγότερο στη διάρκεια της ημέρας αλλά πιο συχνά και σε μικρότερες ποσότητες. Επίσης καταναλώνουν περισσότερη τροφή το βράδυ που πέφτει η θερμοκρασία και επίσης διαλέγουν περισσότερο συμπυκνωμένες τροφές εις βάρος των χονδροειδών (διότι παράγουν λιγότερη θερμότητα στη μεγάλη κοιλία).

Η παροχή καθαρού και δροσερού νερού κατά βούληση είναι πολύ μεγάλης σημασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι αγελάδες είναι σχεδόν αδύνατο να διανύσουν αποστάσεις μεγαλύτερες των 250 μέτρων για να πιουν νερό και άρα είναι σημαντική η τοποθέτηση δεξαμενών νερού σε κάθε κτήριο της εγκατάστασης.

Καθώς ανέρχονται οι θερμοκρασίες οι αγελάδες πίνουν περισσότερο νερό. Σε θερμές περιόδους η κατανάλωση νερού αυξάνει κατά 10-20%, και επομένως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμο νερό σε κάθε χώρο του στάβλου. 

Η περίοδος του καλοκαιρίου είναι μια κρίσιμη περίοδος από άποψη υγείας, παραγωγικότητας και αναπαραγωγής για τις αγελάδες. Είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων μέσων ψύξης ή προστασίας των αγελάδων από τη ζέστη καθώς και οι διατροφικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των αγελάδων.

Σχέση της διατροφής με τη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Το τεχνικό τμήμα της ΕΛΒΙΖ καταρτίζει τα σιτηρέσια των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με γνώμονα την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση της υγείας των ζώων

logo

Η ΕΛΒΙΖ δραστηριοποιείται από 1969 με δύο εργοστάσια παραγωγής αποτελώντας τη μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα.

Βρείτε μας διαδικτυακά

Facebook

Instagram

Πλατύ

Ξάνθη