Διασφάλιση Ποιότητας - Χημείο

Η Ασφάλεια ως Προτεραιότητα μας

Η διοίκηση της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. εφαρμόζοντας τις διεργασίες Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων EN ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 και ISO 14001:2015 είναι προσανατολισμένη στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των ζωοτροφών που παράγει με το ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ώστε να είναι ανταγωνιστική και πρωτοπόρος στην αγορά τηρώντας πρότυπα, κανονισμούς, συμβάσεις που αφορούν στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην νομιμότητα τους σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η εταιρεία μας προσηλωμένη στο στόχο της, εγγυάται την άριστη ποιότητα και την υψηλή διατροφική αξία των ζωοτροφών που παράγει, διεξάγοντας συνεχείς ελέγχους (Ολικές Αφλατοξίνες, Υγρασία, Χημική Σύσταση, κ.ά) των α’ υλών και των τελικών προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους.

Αυτό που ξεχωρίζει την ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στο χώρο παραγωγής ζωοτροφών είναι το άρτια εξοπλισμένο και εκσυγχρονισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, στο οποίο εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα από καθημερινούς ελέγχους διασφαλίζει τη ποιότητα των παραγόμενων προιοντων.

Το Χημείο μας

Άρτια Εξοπλισμένο

Το χημείο της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες αναλυτικές συσκευές των οίκων Foss Analytical και Gerhardt, γεγονός που προσδίδει διαφάνεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα αποτελεσμάτων.

DUMATHERM

Η τεχνολογία DUMATHERM έχει καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο των εργαστηρίων τροφίμων και ζωοτροφών. Το ανθεκτικό, ισχυρό σύστημα DUMATHERM παρέχει έγκυρα αποτελέσματα αναφοράς, καθαρά, γρήγορα και σταθερά, βασιζόμενο στη πρότυπη μέθοδο Dumas.

Η συσκευή μπορεί να αναλύει, σχεδόν όλους τους τύπους δειγμάτων, στερεών ή υγρών, και είναι σε θέση να προσδιορίζει με αξιοπιστία και με ακρίβεια ακόμη και ίχνη πρωτεϊνών.

SOXTHERM

Το πρωτοποριακό σύστημα γρήγορης εκχύλισης SOXTHERM της C. Gerhardt αποτελεί το πιο εφαρμοζόμενο σύστημα εκχύλισης και παρέχει τα πλέον αξιόπιστα και συνεπή αποτελέσματα. Οι διεργασίες εκχύλισης στο εργαστήριό μας είναι διαφανείς, τεκμηριωμένες και ανιχνεύσιμες ανά πάσα στιγμή.

Η συσκευή μπορεί να αναλύει, σχεδόν όλους τους τύπους δειγμάτων, στερεών ή υγρών, και είναι σε θέση να προσδιορίζει με αξιοπιστία και με ακρίβεια ακόμη και ίχνη πρωτεϊνών.

NIR DA1650

Ταχύτερες και ακριβέστερες αναλύσεις με το NIR DA1650 του οίκου FOSS Analytical.

Η σφραγισμένη πλατφόρμα DDA αντέχει στους κραδασμούς, τη σκόνη ή τις διαρροές που μπορεί να προκύψουν κατά την τακτική χρήση από τους χειριστές των εγκαταστάσεων μας.

Skip to content