Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Πλατύ Ημαθίας  Πετροχώρι Ξάνθης

Τα δύο εργοστάσια της ΞΑΝΘΗΣ και του ΠΛΑΤΕΩΣ έχουν πλήρως αυτοματοποιήσει την παραγωγική διαδικασία, στόχοι των αυτοματισμών είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η αποτελεσματικότερη χρήση των α υλών, η καλύτερη ποιότητα, και η βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΩΣ

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα SCADA, εγκατεστημένο από την εταιρία “AS HELLAS” για τον έλεγχο και τον χειρισμό όλων των γραμμών παραγωγής του εργοστασίου και καταγραφικό σύστημα MES “Σ. Βi. Automation” για την παρακολούθηση όλων των αυτοματισμών ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Υπερσύγχρονο σύστημα μικροζυγίσεων βιταμινών της εταιρίας ACMON με ακρίβεια ζύγισης δέκατων του γραμμαρίου. 

2 ρομπότ παλετοποίησης από την εταιρεία Innovation Systems  με δυναμικότητα  600 – 800 bags/h.

Παλεταριστικό σύστημα EUROPACK WINNER 400 από την εταιρία aft-advance food technologies O.E. με σκοπό την αυτόματη, τυποποιημένη και ασφαλή συσκευασία και παλετοποίηση των σκυλοτροφών.

• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου έχει εγκατασταθεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα SCADA καθώς και καταγραφικό σύστημα παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας από την εταιρία Depia Automations, για την εκτέλεση όλων των παραγωγικών διαδικασιών.

Skip to content