Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Στόχος η παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. A.E. συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα με κύριο στόχο την παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων που θα προάγουν τις αποδόσεις των ζώων διασφαλίζοντας, παράλληλα, την υγεία τους.

Κύριος στόχος των ερευνητικών προσπαθειών στις οποίες έχει συμμετάσχει η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. είναι η αντικατάσταση της σόγιας με εγχώριες ποικιλίες ψυχανθών. Από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους πρόκειται να ξεκινήσει πρόγραμμα συμβολαιακής και καθετοποιημένης γεωργίας στην περιοχή της ΜακεδονίαςΘράκης για την παραγωγή μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, αλλά και νέων καλλιεργειών (κατά βάση ψυχανθών), όπως λούπινου, κτηνοτροφικού μπιζελιού, ρεβυθιού και κουκιού, ως εναλλακτικών υποκατάστατων της σόγιας.

Skip to content