Τα Προϊόντα μας

Πάντα με ποιότητα 

Πτηνοτροφές

Μάθετε Περισσότερα
Μια ολοκληρωμένη γκάμα πτηνοτροφικών, υψηλής ποιότητας και εγγυημένης σύνθεσης που καλύπτει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες τόσο της επαγγελματικής, όσο και της ερασιτεχνικής εκτροφής πτηνών
Περισσότερα

Χοιροτροφές

Μάθετε Περισσότερα
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ προσφέρει ισορροπημένες και ασφαλές ζωοτροφές στον Έλληνα Κτηνοτρόφο και συνεργάτη μας, που μεγιστοποιούν την αύξηση των παραγωγικών αποδόσεων των ζώων αλλά και συμβάλλουν στη παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Περισσότερα

Κονικλοτροφές

Μάθετε Περισσότερα
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ προσφέρει ισορροπημένες και ασφαλές ζωοτροφές στον Έλληνα Κτηνοτρόφο και συνεργάτη μας, που μεγιστοποιούν την αύξηση των παραγωγικών αποδόσεων των ζώων αλλά και συμβάλλουν στη παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Περισσότερα

Βοοτροφές

Μάθετε Περισσότερα
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ προσφέρει ισορροπημένες και ασφαλές ζωοτροφές στον Έλληνα Κτηνοτρόφο και συνεργάτη μας, που μεγιστοποιούν την αύξηση των παραγωγικών αποδόσεων των ζώων αλλά και συμβάλλουν στη παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Περισσότερα

Αιγοπροβατοτροφές

Μάθετε Περισσότερα
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ προσφέρει ισορροπημένες και ασφαλές ζωοτροφές στον Έλληνα Κτηνοτρόφο και συνεργάτη μας, που μεγιστοποιούν την αύξηση των παραγωγικών αποδόσεων των ζώων αλλά και συμβάλλουν στη παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Περισσότερα

Σκυλοτροφές

Μάθετε Περισσότερα
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ προσφέρει ισορροπημένες και ασφαλές ζωοτροφές στον Έλληνα Κτηνοτρόφο και συνεργάτη μας, που μεγιστοποιούν την αύξηση των παραγωγικών αποδόσεων των ζώων αλλά και συμβάλλουν στη παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Περισσότερα

ΕΛ.ΒΙ.Ζ.

Προδιαγραφές Ποιότητας 

Οι προδιαγραφές της ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας διασφαλίζονται με την εφαρμογή συστήματος, διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 – HACCP, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Certificate of Environmental Assurance
Q-Cert Certified Food Supply Management System
Quality assurance 9001
Skip to content