345 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή συμπύκνωμα πάχυνσης μόσχων 35% (Bovi Pro)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το τελικό προϊόν της ανάμειξης χορηγείται στους μόσχους πάχυνσης παράλληλα με άλλες χονδροειδείς ζωοτροφές. Για οποιαδήποτε αλλαγή συνθέσεως των μιγμάτων ή για τη διαμόρφωση του ημερήσιου σιτηρεσίου των μόσχων να απευθύνεστε στο τμήμα Ζωοτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ. Σύνθεση Γεν. Τροπ. Σογιάλευρο –Ηλιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Βαμβακόσπορος –DDGS Σίτου – Ανθρακικό Ασβέστιο – […]

341K – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή απογαλακτισμού μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται ελεύθερα στα μοσχάρια μέχρι την ηλικία των 3,5 μηνών. Παράλληλα χορηγείται μικρή ποσότητα χόρτου μηδικής αρίστης ποιότητας. Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα Ζωοτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Ηλιάλευρο – Ζαχαρόπιτα – Μελάσσα – Μηδικάλευρο – […]

338 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στους παχυνόμενους μόσχους από 180 εως 450 κιλά ζώντος βάρους. Παράλληλα χορηγούνται χονδροειδείς ζωοτροφές(χόρτο μηδικής, ενσίρωση αραβοσίτου, άχυρο). Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα γεωτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Κριθάρι – Ηλιάλευρο – Ζαχαρόπιτα – Πίτυρα Σίτου – DDGS […]

337 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή τελικής πάχυνσης μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στα παχυνόμενα μοσχάρια ζώντος βάρους 450 κιλών μέχρι σφαγής, παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές(ενσίρωση αραβοσίτου, άχυρο). Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα Ζωοτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Ηλιάλευρο- Πίτυρα Σίτου – Βαμβακόσπορος – DGGS σιταριού – Ανθρακικό Ασβέστιο […]

322K – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στους παχυνόμενους μόσχους από την ηλικία των 5 έως και αυτή των 12 μηνών. Παράλληλα χορηγούνται χονδροειδείς ζωοτροφές. Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα γεωτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Ηλιάλευρο – Bαμβακόσπορος – DGGS σιταριού –Ζαχαρόπιτα – […]

320 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στα παχυνόμενα μοσχάρια ζώντος βάρους 250 κιλών μέχρι σφαγής, παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές (ενσίρωση αραβοσίτου, άχυρο). Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα Zωoτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Ηλιάλευρο – Ζαχαρόπιτα – DDGS Σίτου – […]

319 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή τελικής πάχυνσης μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στα παχυνόμενα μοσχάρια ζώντος βάρους 400 κιλών μέχρι σφαγής, παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές(άχυρο). Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα γεωτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Ζαχαρόπιτα – Ηλιάλευρο –DGGS σιταριού – Κραμβάλευρο – Ανθρακικό Ασβέστιο […]

316 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης μόσχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στα παχυνόμενα μοσχάρια ζώντος βάρους 250 κιλών μέχρι σφαγής, παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές (ενσίρωση αραβοσίτου, άχυρο). Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα Zωoτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Βαμβακόσπορος– Ζαχαρόπιτα – Κραμβάλευρο – Ανθρακικό Ασβέστιο […]

314 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή αγελάδων κρεατοπαραγωγών φυλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται στα παχυνόμενα μοσχάρια ζώντος βάρους 250 κιλών μέχρι σφαγής, παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές(ενσίρωση αραβοσίτου, άχυρο). Για πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του ημερησίου σιτηρεσίου να απευθύνεστε στο τμήμα γεωτεχνικών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Ηλιάλευρο -Βαμβακόσπορος- Φυτικό Λίπος – Ανθρακικό Ασβέστιο – […]

187 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή αγελάδων κρεατοπαραγωγών φυλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χορηγείται παράλληλα με τη βοσκή ή άλλες χονδροειδείς ζωοτροφές στις αγελάδες κρεοπαραγωγών φυλών κατά την ξηρά περίοδο.Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με το Ζωοτεχνικό Τμήμα της ΕΛΒΙΖ ΑΕ. Σύνθεση Αραβόσιτος – Κριθάρι – Ηλιάλευρο – Πίτυρα Σίτου – Βαμβακόσπορος – Κραμβάλευρο – Γεν. Τροπ. Σογιάλευρο – Ανθρακικό Ασβέστιo – Χλωριούχο Νάτριο – Οξείδιο του […]

Skip to content