Σχέση της διατροφής με τη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Η διατροφή επηρεάζει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την υγεία και τη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Για να μπορέσει μια μονάδα γαλακτοπαραγωγής να επιτύχει τους επιθυμητούς αναπαραγωγικούς δείκτες, θα πρέπει, πλην όλων των άλλων παραμέτρων, να εφαρμόζει ένα πλήρες και ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα όταν απαιτούνται τρεις ή περισσότερες τεχνητές σπερματεγχύσεις για να γονιμοποιηθούν […]

Θερμικό στρες σε αγελάδες

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ (HEATSTRESS) ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με υψηλή σχετική υγρασία επηρεάζουν τόσο την υγεία, όσο και τις αποδόσεις των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής είναι πιο ευαίσθητες από τα άλλα θηλαστικά στο θερμικό στρες λόγω της ικανότητάς τους να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ξηράς ουσίας παράγοντας με […]

Λιποπεριεκτικότητα στο αιγοπρόβειο γάλα

Παράγοντες που επηρεάζουν Παράλληλα με τις ειδικά σχεδιασμένες συμπληρωματικές ζωοτροφές αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής, το γεωτεχνικό τμήμα της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. παρέχει τεχνικές συμβουλές για τη διατροφή και για την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων. Ένα από τα βασικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγοπρόβειου γάλακτος, που έχει και ιδιαίτερη οικονομική σημασία, είναι η λιποπεριεκτικότητά του. Η περιεκτικότητα του […]

Skip to content